Kokonaisvastuurakentaminen, KVR

Suunnittelu ja urakointi luotettavasti samalta toimijalta

Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) urakka on osa suunnittelua, ja urakka suunnitteluineen on yhden yrityksen vastuulla. Tarjoamme kiinteistöjen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotekniikkaan liittyviä KVR-palveluita.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että osaavat LVI-insinöörimme tekevät tarkat suunnitelmat, KVV-IV-työnjohtajat valvovat, että urakka tehdään suunnitelmien ja määräysten mukaisesti ja ammattilaisasentajamme asentavat vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteet huolellisesti oikeille paikoilleen. KVR-urakoiden aikana huolehdimme, että kaikki urakan osapuolet ovat tietoisia urakan etenemisestä. Teemme KVR-urakointia niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

KVR-urakan hyödyt

Tilaajan näkökulmasta KVR-urakka on monin tavoin järkevä ratkaisu. Esimerkiksi lisä- ja muutostöistä johtuvat lisäkustannukset pysyvät paremmin kurissa, kun suunnittelun ja urakan toteuttaa yksi ja sama toimija. Tämän lisäksi KVR-urakoiden suurimmat hyödyt liittyvät aikatauluihin ja vastuukysymyksiin.

Ei turhia viivästyksiä

Tavallisesti perinteisissä urakoissa suunnittelija ja urakoitsija ovat eri toimijoita. Usein itse urakoinnin aikana ilmenee, että jotain asiaa ei voida täysin toteuttaa suunnittelijan suunnitelmien mukaan. Tällöin urakoitsijan pitää ottaa yhteyttä suunnittelijaan, jotta saisi tietää, miten urakkaa pitäisi jatkaa. Kun suunnittelu ja urakointi tulevat saman katon alta, ei urakoinnin aikana kulu aikaa turhaan selvittelytyöhön ja kommunikointi urakoinnin ja suunnittelun välillä on suoraviivaista ja jatkuvaa.

Selkeä vastuu

KVR-urakassa vastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa on selkeä: vastuu lopputuloksesta on urakan yhdellä toimijalla eli urakan toteuttajalla. KVR-urakat pienentävät myös tilaajan vastuuta suunnitelmien osalta. Laadimme lisäksi aina kirjallisen sopimuksen tilaajan kanssa ja yrityksellämme on vastuuvakuutus, joka turvaa tilaajan asemaa, jos asennustöissä sattuisi virheitä, jotka työnjohtajan olisi pitänyt havaita. Näin tilaajan riski urakasta ja mahdollisista virheistä pienenee huomattavasti.

Meistä sanottua - asiakkaidemme kokemuksia

Ota meihin yhteyttä!

Vapaa aihe
Tarjouspyyntö
Huoltopyyntö / Kiireellinen
Vuosihuolto

Tarjouspyyntö

  • Max. file size: 98 MB.
    Esim. aiheeseen liittyvä kuva